Nodibinājuma "Kristīgo juristu asociācija" kontakti un rekvizīti: 

Mobilais tālrunis: 26540628
Elektroniskais pasts: 
kristigiejuristi@gmail.com

Reģistrācijas Nr.40008208023

Bankas konts:
AS SWEDBANKA
Konta Nr.LV35HABA0551037297827

 .